Poniżej wymieniamy niektóre z wykonywanych przez nas opracowań geodezyjnych Które naszym zdaniem pokazują pełny zakres wykonywanych przez nas prac geodezyjnych:

2007 rok – wykonanie mapy numerycznej oraz stworzenie bazy danych w formatach shp i dgn dla terenu przemysłowego w Nowej Rudzie o powierzchni 80 ha wraz wykonaniem podziałów 44 nieruchomości za kwotę 160 347,00 zł brutto na zlecenie-Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” z siedzibą w Nowej Rudzie 57-402 Nowa Ruda,ul.Kłodzka 27.

2008 rok – wykonanie mapy do celów projektowych sieci kanalizacji ok. 500 ha dla miejscowości Mrozów,Miękinia,Brzezina i Wilkszyn na terenie Gminy Miękinia za kwotę 145 300,00 zł na zlecenie Urzędu Gminy Miekinia,55-330 Miekinia,ul.Kościuszki 41

2009 rok – wykonanie map cyfrowych w formacie dgn do celów projektowych Farmy Wiatrowej Ok.350 ha za kwotę 49 500,00 zł na terenie Gminy Legnickie Pole miejscowość Taczalin na zlecenie EWG Taczalin Sp. z o.o. 59-220 Legnica,ul.Okrzei 17

Wykonanie kontroli zasiewów na terenie 4 miejscowości powiatu legnickiego Kawice i Golanka Dolna Gm.Prochowice oraz Lasowice i wagrodno Gm.Ruja za kwotę 73 200,00 zł na zlecnie CADGEO Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul.Wręczycka 11a

2010 rok – wykonanie podziałów zgodnie z projektem drogowym dla obiektu ‘budowa dróg na osiedlu Bartoszów,Gm.Legnickie Pole,pow.legnicki, za kwotę 22755,00 zł na zlecenie B.P.Niebudek Sp. z o.o. 59-220 Legnica ,ul.Złotoryjska 63

wykonanie obsługi geodezyjnej budowy budynku handlowego sieci „DINO” na działkach nr 102/12,102/17 obr. Nr 8 miasta Lubina za kwotę 20 295 zł na zlecenie ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach,Oddział Spółki Rynek Przemysłu 80-307 Gdańsk,ul.Abrahama 1a

wykonanie mapy szkieletowej obszaru scalenia terenu wsi Koźlice Gm.Gaworzyce Pow.polkowicki,woj.dolnośląskie . pow. 757 ha za kwotę 120 060,20 zł na zlecenie Starostwa Powiatowego w Polkowicach 59-100 Polkowice,ul.Górna 2

2011 rok – wykonanie obsługi geodezyjnej budowy bocznicy kolejowej w Bazie Paliw nr 10 Kawice, gm.Prochowice,pow.legnicki woj.dolnośląskie za kwotę 22 755,00 złna zlecenie „SAREL BIS s.c. Ryszard Sabik,Grzegorz Sabik,Monika Polatowska 55-220 Jelcz Laskowice,ul.Oławska 194